SPOLUPRÁCA

Máte záujem rozbehnúť svoje vlastné podnikanie pod krídlami medzinárodne uznávanej a rozšírenej značky so silným nadnárodným zázemím?

Ako Husse franšízový partner sa stanete súčasťou celosvetovo úspšného franšízového systému s viac než 1000 franšízantmi. Ich skúsenosti, ktoré máte kedykoľvek k dispozícii, Vám pomôžu v rozbehu. Kúpou franšízy získavate výhradné právo predaja produktov značky Husse vo Vašom regióne!

KĽÚČ K ÚSPECHU ZNAČKY HUSSE

Základným predpokladom fungovania značky Husse je, že švédske krmivo najvyššej kvality nie sú k dispozícii v tradičnej predajnej sieti (predajne, sklady). Ide o rokmi overený franchise koncept, vďaka ktorému si zákazník objednáva a kupuje priamo od miestneho franchisanta - distribútora. Ten má výhradné právo na predaj produktov v danej oblasti a je zodpovedný za organizáciu distribúcie. Vďaka dodávkam priamo z továrne a vynechanie veľkoobchodníkov a maloobchodníkov môže Husse kombinovať konkurencieschopné ceny a veľmi atraktívne marže pre franchisantov.

 Franchising je podnikateľský koncept využívaný v rôznych priemyslových odvetviach. Umožňuje franchisantom samostatnú podnikateľskú realizáciu pri súčasnom využívaní podpory, know-how a zázemí silného a skúseného partnera. Franchisanti prinášajú do franchisingového partnerstva okrem kapitálu hlavne znalosť lokálneho trhu a miestnej situácie, zatiaľčo franchisor prináša overené vysoko kvalitné produkty a úspešnú koncepciu podnikania. U nás na princípe franchisingu funguje napríklad McDonald´s, REMAX reality, Holiday Inn, Yves Rocher a teraz aj značka Husse.

PRINCÍP FRANCHISY HUSSE

AKO FUNGUJE FRANCHISA HUSSE

 

Korporácia Husse vlastní obchodnú značku Husse a s ňou spojené cenné a overené know-how. Franchisant zakúpením franchisovej licencie získava od Husse právo na používanie tejto obchodnej značky, ďalej postupy, technológie, skúsenosti, marketing a ďalšie znalosti vlastnené franchisorom Husse.

Základným pilierom  úspechu franchisingu je skutočnosť, že franchisový koncept je franchisorom overený, je preukázaná jeho rentabilita a na trhu už má vybudovanú významnú pozíciu. O to ľahšiu a istejšiu máte ako franchisant cestu k ekonomickému úspechu.

Rovnako aj franchisant je povinný plniť svoje povinnosti a záväzky voči franchisorovi, ktoré ustanovuje franchisová zmluva - teda vykonávať obchodnú činnosť v súlade s koncepciou Husse a platiť pravidelné poplatky. Sami si financujete veľkú časť investície potrebnú k otvoreniu podnikania a nákupu tovaru, ktoré Vám dodáva franchisor. Fungujete ako nezávislý podnikateľ - svoj podnik vediete pod značkou a konceptom Husse, ale pritom prevádzkujete svoje vlastné podnikanie.

Jedným z kľúčov k Vášmu úspechu ako franchisanta bude úzka a systematická spolupráca s franchisorom. Výhradným držiteľom master licencie Husse pre Slovenskú republiku je spoločnosť KRMIVO, s.r.o.

 • Nízke vstupné náklady, v porovnaní s ostatnými franchise konceptmi
 • Franchisový koncept je franchisorom overený - preukázaná rentabilita na trhu
 • Výhodou je, že vo franchisingu v oblasti krmív v SR nie je konkurencia
 • Možnosť zriadenia si vlastnej prevádzky (showroom)
 • Podnikanie na rastúcom trhu s krmivami pre psov a mačky ( 7-12% ročne )
 • Exkluzívna švédska receptúra
 • Široký sortiment
 • Kvalitný produkt za výbornú cenu - superprémiové a prémiové krmivo (o 10-20 %) nižšie ako porovnateľné produkty konkurencie
 • Centrálny systém zásobovania - jednoduchý systém doručovania
 • Pokračujúci prieskum & vývoj nových produktov
 • Pravidelná komunikácia, podpora a pomoc centrály
 • Silný firemný imidž

PREDNOSTI FRANCHISE KONCEPCIE HUSSE

 

POTREBNÁ POČIATOČNÁ INVESTÍCIA

 • Licenčný poplatok (jednorazový) v závislosti od veľkosti oblasti - doporuč. 150 000 obyvateľov - cena 6000 Eur netto
 • Automobil (červený resp. biely)
 • PC s prístupom na internet
 • Mobilný telefón
 • Malý suchý skladový priestor cca 15 m² (napr. garáž)

 

 

 • 80 - 150 Eur netto (platí sa až po 3. mesiaci) v závislosti od veľkosti a počtu obyvateľov regiónu
 • Podpora centrály, konzultácie, poradenstvo, správa a údržba spoločného centrálneho informačného systému a elektronickej pošty

MESAČNÝ ADMINISTRATÍVNY POPLATOK

V RÁMCI JEDNORAZOVÉHO LICENČNÉHO POPLATKU FRANŠÍZANT ZÍSKAVA

 

 • Právo na používanie značky a ochrannej známky Husse
 • Exkluzivitu na predaj výrobkov a služieb pod značkou Husse v danej oblasti
 • Tovar v hodnote cca 3000 Eur
 • Štartovací balík v hodnote 1000 Eur (promo materiál, stánok, pult, vzorky krmív, produktové katalógy, letáky ...)
 • Školenie v oblasti produktov, výživy zvierat, predaja a administratívy
 • Husse manuál - podrobné normy siete a informácie nevyhnutné pre dané podnikanie
 • Marketingové materiály
 • Prezentačné fotografie a materiály
 • Prístup do centrálneho informačného systému Husse - podporujúceho riadenie vzťahov so zákaznikmi
 • E-mailové adresy na doméne husse.sk
 • Silná motivácia k zahájeniu vlastného podnikania
 • Finančné prostriedky na založenie a prevádzkovanie podnikania
 • Kladný vzťah k zvieratám a záujem budovať dobré vzťahy so zákazníkmi
 • Nevyžaduje znalosť v odbore

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA